วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แบบทดสอบโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

แบบทดสอบวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
1. บริเวณที่อยู่เหนือชั้นหินหนืด หมายถึงข้อใด
ธรณีภาค
ฐานธรณีภาค
แผ่นเปลือกโลก
ธรณีภาคชั้นนอก
2. เมื่อพื้นแผ่นมหาสมุทรใหม่ก่อรูปขึ้น จะเกิดผลอย่างไรกับพื้นแผ่นมหาสมุทรเก่า
พื้นแผ่นมหาสมุทรเก่ารวมตัวกันเป็นแนวเทือกเขา
พื้นแผ่นมหาสมุทรเก่ารวมตัวกันเป็นบริเวณพื้นทวีป
พื้นแผ่นมหาสมุทรเก่าเคลื่อนตัวลงไปภายในโลก บริเวณร่องลึกก้นสมุทร เกิดการมุดตัวของเปลือกโลก
พื้นแผ่นมหาสมุทรเก่ารวมตัวกันเป็นแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทร

3. ถ้าแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นเคลื่อนที่แยกจากกันที่เทือกสันเขากลางมหาสมุทร จะเกิดผลตามข้อใด
การขยายตัวของทวีป
เกิดภูเขาไฟใต้มหาสมุทร
เกิดแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทร
เกิดการขยายตัวของมหาสมุทร

4. สีของดาวฤกษ์ในข้อใดมีการเรียงลำดับตามอุณหภูมิพื้นผิวจากสูงไปต่ำ
เหลือง ขาว ค่อนข้างไปทางแดง
ค่อนข้างไปทางน้ำเงิน เหลือง ขาว
ค่อนข้างไปทางน้ำเงิน ขาว เหลือง
ค่อนข้างไปทางน้ำเงิน ขาว เหลือง

5. การเคลื่อนที่ปรากฏประจำวันของดาวฤกษ์ จะเคลื่อนที่ในลักษณะใด
ไม่มีการเคลื่อนที่
เคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก
เคลื่อนที่จากทิศเหนือไปยังทิศใต้
เคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก

6. ส่วนที่เป็นธรณีภาค (Lithosphere) ได้แก่ บริเวณใด
เปลือกโลกแสะส่วนบนของเนื้อโลก
เปลือกโลกและเนื้อโลกทั้งหมด
เปลือกโลก (Crust)
เนื้อโลก (Mentle)

7. บริเวณบนผิวโลกที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยมากที่สุดได้แก่
แนวรอยต่อภูเขาแอลป์กับภูเขาหิมาลัย
บริเวณวงแหวนแห่งไฟ
บริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก
บริเวณใจกลางแผ่นยูราเซียน (Eurasian plate)

8. ถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวในขณะที่นักเรียนอยู่บนอาคารสูง ควรปฏิบัติตนอย่างไร
รีบวิ่งลงบันได
รีบลงชั้นล่างโดยใช้ลิฟต์
มุดเข้าใต้โต๊ะภายในอาคาร
ไปที่หน้าต่าง เพื่อขอความช่วยเหลือ

9. บริเวณที่อยู่ห่างจากรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก เช่น ประเทศไทย มีโอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิดหรือไม่ เพราะเหตุใด
มีโอกาส เพราะแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ตลอดเวลา
ไม่มีโอกาส เพราะอยู่ห่างจากบริเวณที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟ
ไม่มีโอกาส เพราะประเทศไทยไม่มีรอยแยกของชั้นหินอยู่เลย
มีโอกาส เพราะหินหนืดมีโอกาสดันขึ้นมาตามรอยแตกของชั้นหินได้

10. พืชและสัตว์เลื้อยคลานสามารถเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยา ที่นำมาพิสูจน์การแยกตัวของทวีปได้เพราะเหตุใด
เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับมนุษย์
เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะคล้ายกันในแต่ละทวีป
มีอยู่เป็นจำนวนมากและหาได้ง่ายในการใช้สังเกต
มีลักษณะใหญ่พอที่จะสามารถนำมาวัดน้ำหนัก และวัดขนาดที่แท้จริงในปัจจุบันได้

11. ข้อใด ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
แผ่นเปลือกโลกแต่ละแผ่นเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกัน
แผ่นเปลือกโลกแผ่นเล็ก ๆ จะมีพื้นที่หายไป
แผ่นเปลือกโลกแต่ละแผ่นอาจเกิดการกระแทกซึ่งกันและกัน
แผ่นเปลือกโลกแผ่นใหญ่จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับทวีปเคลื่อนอย่างช้า ๆ

12. ทางช้างเผือก หรือ Milky Way เป็นชื่อของอะไร
กาแล็กซีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เรามากที่สุด
กลุ่มดาวบนท้องฟ้าซีกเหนือ
กาแล็กซีที่เราอยู่
กลุ่มดาวบนท้องฟ้าซีกใต้

13. จุดจบของดวงอาทิตย์เป็นอย่างไร
ดาวแคระขาว เพราะดวงอาทิตย์จัดว่าเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลมาก
ดาวแคระขาว เพราะดวงอาทิตย์จัดว่าเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อย
หลุมดำ เพราะดวงอาทิตย์จัดว่าเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลมาก
หลุมดำ เพราะดวงอาทิตย์จัดว่าเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อย

14. ถ้าท่านอยู่ที่เส้นศูนย์สูตร จะเห็นดาวเหนืออยู่ตำแหน่งใด
อยู่เหนือศีรษะพอดี
อยู่ที่ขอบฟ้าในแนวทิศเหนือพอดี
อยู่เหนือขอบฟ้าในแนวทิศเหนือพอดี
อยู่ในแนวทิศเหนือทำมุมเงย 45 องศา

15. การที่พื้นดินและพื้นน้ำดูดกลืนและคายความร้อนได้ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดปรากฎการณ์ในข้อใด
การเกิดหมอก
การเกิดน้ำค้างเกาะตามใบไม้ใบหญ้า
การไหลเวียนของบรรยากาศบนพื้นโลก
การไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร

16. หินหลอมละลายที่เรียกว่าแมกมา อยู่ตรงบริเวณใด
แก่นโลก
ธรณีภาค
ฐานธรณีภาค
ด้านล่างสุดของเปลือกโลก

17. แกนโลกชั้นใน(Inner core) ของโลกมีลักษณะเป็นอย่างไร
หินที่เป็นของแข็ง
โลหะของแข็ง
หินที่หลอมละลายเป็นของเหลว
โลหะที่หลอมละลายเป็นของเหลว

18. การเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ-แสงใต้ มีสาเหตุมาจากอะไร
รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ ทำปฏิกิริยากับบรรยากาศชั้นบนบริเวณขั้วโลกเหนือและใต้
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ ทำปฏิกิริยากับบรรยากาศชั้นบนบริเวณขั้วโลกเหนือและใต้
อนุภาคอิเล็กตรอนและไอออนจากดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ตามแนวเส้นแรงแม่เหล็กมาชนกับอะตอมของแก๊สที่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้
อนุภาคโปรตอนพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ตามแนวเส้นแรงแม่เหล็กมาชนกับอะตอมของแก๊สที่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้

19. ลมสุริยะที่เกิดจากการระเบิดของกลุ่มแก๊สที่จุดบนดวงอาทิตย์ได้ปลดปล่อยสิ่งที่มีผลต่อระบบโทรคมนาคมของโลก สิ่งนั้นคืออะไร
รังสีอัลตราไวโอเลต
รังสีแกมมา
อนุภาคโปรตอน
สนามแม่เหล็ก

20. การป้องกันการเกิดสภาพไร้น้ำหนักบนยานอวกาศ ทำได้หรือไม่
ได้ โดยการมัดตัวเองให้ติดกับยาน
ได้ โดยการออกกำลังกายในยานอวกาศ
ไม่ได้ เพราะยานอวกาศมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา
ไม่ได้ เพราะขณะที่อยู่ในยานอวกาศมีการตกอย่างอิสระ

21. ประเทศไทยจะได้รับผลจากแผ่นดินไหวอันเนื่องมาจากการกระทบกันของแผ่นธรณีภาคคู่ใดมากที่สุด
แผ่นยูเรเซียกับแผ่นแปซิฟิก
แผ่นยูเรเซียกับแผ่นออสเตรเลีย-อินเดีย
แผ่นแปซิฟิกกับแผ่นนาสกา
แผ่นแอนตาร์กติกกับแผ่นออสเตรเลีย- อินเดีย

22. มาตราที่ใช้วัดความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว คือข้อใด
ริกเตอร์
เมอร์แคลลี
โมลด์
เวอร์นเวิร์ด

23. แนวการเกิแผ่นดินไหวของโลกในข้อใดมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุด
แนวภูเขาแอลป์-หิมาลัย
แนวแถบหมู่เกาะอันดามัน
แนวล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิก
แนวสันกลางมหาสมุทรแอตแลนติก

24. เครื่องบันทึกคลื่นแผ่นดินไหวมีชื่อเรียกว่าอะไร
ไซสโมกราฟ
บารอมิเตอร์
สเฟียร์โรมิเตอร์
ไกเกอร์ มูเลอร์ เคาเตอร์

25. อัตราเร็วในการแผ่ของคลื่นแผ่นดินไหวขึ้นอยู่กับอะไร
ความยืดหยุ่นและความหนาแน่นของตัวกลาง
ความหนาและความหนืดของตัวกลาง
อุณหภูมิและความลึกของตัวกลาง
มวลและอุณหภูมิของตัวกลาง

26. เหตุใดจึงต้องมีการกำหนดขนาดของแผ่นดินไหว
เพื่อตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้า
เพื่อทราบถึงศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหว
เพื่อทราบผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
เพื่อป้องกันการเกิดแผ่นดินไหว

27. จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (Epicenter) คืออะไร
จุดที่อยู่เหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวแต่อยู่ในชั้นเนื้อโลก (Mantle)
จุดบนผิวโลกที่อยู่เหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหว
จุดในอากาศที่อยู่เหนือการเกิดแผ่นดินไหว
จุดล่างสุดของชั้นเปลือกโลก (Crust) ที่อยู่เหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหว

28. ริกเตอร์ (Richter) เป็นหน่วยวัดปริมาณใด
ความรุนแรงของการชนกันของแผ่นธรณีภาค
ความรุนแรงของการระเบิดของภูเขาไฟ
ความรุนแรงของการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ
ความรุนแรงของแผ่นดินไหว

29. บริเวณบนผิวโลกที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยมากที่สุดได้แก่
แนวรอยต่อภูเขาแอลป์กับภูเขาหิมาลัย
บริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก
บริเวณวงแหวนแห่งไฟ
บริเวณใจกลางแผ่นยุราเซียน (Eurasian plate)

30. พันเจีย (Pangaea) คืออะไร
บริเวณวงแหวนแห่งไฟ
แผ่นดินบนโลกทั้งหมดขณะที่ติดเป็นผืนเดียวกันหมด
ใจกลางธรณีภาค
บริเวณปากปล่องภูเขาไฟ

31. นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบว่าดาราจักรทางช้างเผือก มีรูปร่างแบบใด
กลมโต
คล้ายจาน
คล้ายไข่ต้ม
คล้ายลูกบอล

32. ดาวเหนือเป็นดาวฤกษ์ในกลุ่มดาวใด
หมีใหญ่
คนคู่
นายพราน
สุนัขใหญ่

33. ประเภทของดาวฤกษ์ในข้อใดมีการเรียงลำดับตามอุณหภูมิพื้นผิวจากต่ำไปสูง
1. A O R G
2. R G B A
3. B A F M
4. M G A O

34. ปรากฏการณ์ใดที่ไม่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
การเกิดลมสุริยะ
การขยายตัวของของเอกภพ
การค้นพบอุณหภูมิพื้นหลัง
การวัดสเปกตรัมจากการเคลื่อนที่ของดาราจักร

35. ในวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ช่วงเวลาในข้อใดมีอัตราการใช้เชื้อเพลิงมากที่สุด
ดาวยักษ์แดง
ดาวแคระขาว
ดาวแคระดำ
เนบิวลา

36. ดาว A ที่สว่างที่สุดมีความสว่าง -4.5 ดาว B เมื่อสว่างที่สุดมีความสว่าง -2.5 ดาว B มีความสว่างมากกว่าดาว A กี่เท่า
2.5
4.0
6.25
10.0

37. สิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวฤกษ์ทุกดวงเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายเป็นตามข้อใด
ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น
การระเบิดซูเปอร์โนวา
การกลายสภาพเป็นดาวนิวตรอน
มวลสลายไปหมด

38. ข้อใดจัดเป็นดาวเคราะห์ชั้นในทั้งหมด
ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก
ดาวเสาร์ ดาวศุกร์ โลก
ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส โลก
ดาวศุกร์ ดาวยูเรนัส โลก

39. ยานอวกาศใดที่นำนักบินอวกาศขึ้นไปบนดวงจันทร์สำเร็จเป็นครั้งแรก
ยานอะพอลโล 11
ยานโคลัมโบ
ยานโมล็อคโค
ยานแคลเลนเจอร์

40. ดาวเทียมไทยคม 4 หรือไอพีสตาร์ ใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านใด
เชิงพานิชย์
สำรวจทรัพยากร
ทางการทหาร
ความมั่นคง

41. พืชและสัตว์เลื้อยคลานสามารถเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยา ที่นำมาพิสูจน์การแยกตัวของทวีปได้เพราะเหตุใด
1. เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับมนุษย์
2. มีอยู่เป็นจำนวนมากและหาได้ง่ายในการใช้สังเกต
3. เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะคล้ายกันในแต่ละทวีป
4. มีลักษณะใหญ่พอที่จะสามารถนำมาวัดน้ำหนัก และวัดขนาดที่แท้จริงในปัจจุบันได้

42. ภูเขาไฟฟูจี ประเทศญี่ปุ่น จัดเป็นภูเขาไฟแบบใด
1. ภูเขาไฟสลับชั้น
2. โดมภูเขาไฟ
3. ภูเขาไฟรูปโล่
4. ภูเขาไฟรูปกรวยกรวดภูเขาไฟ

43. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้หินหนืดในชั้นแมนเทิลไหลวนได้
1. การหมุนรอบตัวเองของโลก
2. พลังงานความร้อนจากแก่นโลก
3. แรงดึงดูดของโลกและดวงจันทร์
4. น้ำหนักของโลกและแรงโน้มถ่วงของโลก

44. การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในข้อใดที่ ไม่ มีอิทธิพลจากภายใต้ผิวโลก
1. การกร่อน
2.การเกิดภูเขา
3.แผ่นดินไหว
4.การระเบิดของภูเขาไฟ

45. ข้อใดกล่าวถึงเปลือกโลกที่ปกคลุมมหาสมุทรได้ถูกต้อง
1. ประกอบด้วยหินแกรนิตเป็นส่วนใหญ่
2. มีความหนาน้อยกว่าเปลือกโลกที่ปกคลุมทวีป
3. มีอายุมากกว่าเปลือกโลกที่ปกคลุมทวีป
4. คลื่นแผ่นดินไหวเคลื่อนที่ผ่านได้ช้ากว่าเปลือกโลกที่ปกคลุมทวีป

46.แนวการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในข้อใด มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุด
1.แนวภูเขาแอลป์-หิมาลัย
2.แนวแถบหมู่เกาะอันดามัน
3.แนวล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิก
4.แนวสันกลางมหาสมุทรแอตแลนติก

47. เครื่องมือตรวจวัดการไหวสะเทือนของแผ่นดินไหว เรียกว่าอย่างไร
1. โซนาร์
2. เรดาร์
3. ไซสโมกราฟ
4. ไฮโกรมิเตอร์

48. คลื่นใด ไม่ สามารถเคลื่อนที่ผ่านของเหลวภายใต้เปลือกโลก
1. คลื่นพื้นผิว
2. คลื่นปฐมภูมิ
3. คลื่นทุติยภูมิ
4. คลื่นตามยาว

49. ภูเขาไฟรูปโล่ก่อรูปจากธารลาวาของหินชนิดใด
1. หินฟิลไลต์
2. หินบะซอลต์
3. หินไรโอไลต์
4. หินแอนดีไซต์

50. การปะทุของภูเขาไฟแบบใดที่มีการระเบิดอย่างรุนแรง ในท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยเถ้าถ่านและแก๊ส
1. แบบพีเลียน
2. แบบฮาวายเอียน
3. แบบโวลแคเนียน
4. แบบสตรอมโบเลียน

51. แผ่นเปลือกโลกใดมีขนาดใหญ่มากที่สุด
1. แผ่นเปลือกโลกยูเรเชียน
2. แผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก
3. แผ่นเปลือกโลกแอฟริกา
4. แผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือ

52. เมื่อแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นเคลื่อนที่ชนกันบริเวณขอบที่ชนกันจะเป็นอย่างไร
1. ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเปลือกโลกหยุดอยู่กับที่
2. เปลือกโลกเกิดการซ้อนกันและโค้งงอขึ้นกลายเป็นภูเขา
3. เปลือกโลก 2 ทวีปเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงจมลงใต้มหาสมุทร
4. เกิดหลุมกว้างขนาดใหญ่กลายเป็นทะเลสาบและเกิดกระแสน้ำวนในเวลาต่อมา

53.ข้อใดเรียงลำดับชั้นเปลือกโลกจากล่างขึ้นมาสู่ผิวโลกได้ถูกต้อง
1. ชั้นหินผิว ชั้นไซอัล ชั้นไซมา
2. ชั้นหินผิว ชั้นไซมา ชั้นไซอัล
3. ชั้นไซมา ชั้นไซอัล ชั้นหินผิว
4. ชั้นไซอัล ชั้นไซมา ชั้นหินผิว

54. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
1. ตรวจวัดระดับของเมฆ
2. ตรวจหาสารพิษในบรรยากาศ
3. ตรวจการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์
4. ติดตามการก่อตัวและการเคลื่อนตัวของพายุ

55. ดาวเทียมค้างฟ้า ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านใด
1. สื่อสาร
2. อุตุนิยมวิทยา
3. การศึกษาวิทยาศาสตร์
4. สำรวจทรัพยากรของโลก

56. ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในวงโคจรของโลกได้สำเร็จคือข้อใด
1. สปุตนิก 1
2. เทลสตาร์ 1
3. อะพอลโล 1
4. เอ็กซ์พลอเรอร์ 1

57. ข้อใดเรียงลำดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ได้ถูกต้อง
1. main sequence � ดาวแคระขาว � ยักษ์แดง
2. main sequence � ดาวนิวตรอน � ยักษ์แดง
3. main sequence � ดาวยักษ์แดง � ดาวแคระขาว
4. ดาวยักษ์แดง � main sequence � ดาวนิวตรอน

58. การเคลื่อนที่ปรากฏประจำวันของดาวฤกษ์ จะเคลื่อนที่ในลักษณะใด
1. ไม่มีการเคลื่อนที่
2. เคลื่อนที่จากทิศเหนือไปยังทิศใต้
3. เคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก
4. เคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก

59. ถ้านักเรียนต้องการเห็นดาวเหนือได้ทุกฤดูกาล นักเรียนจะต้องสังเกตอยู่ ณ ตำแหน่งใด
1. ที่เส้นละติจูดศูนย์องศา
2. ที่เส้นละติจูด 15 องศาใต้
3. ที่เส้นละติจูด 30 องศาใต้
4. ที่เส้นละติจูด 15 องศาเหนือ4

60. กานดาอยู่ที่กรุงเทพฯ เห็นดาว 3 ดวง ขึ้นพร้อมกัน ดาวดวงที่ 1 ขึ้นในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดวงที่ 2 ขึ้นในแนวทิศตะวันออก และดวงที่ 3 ขึ้นในแนวทิศตะวันออกเฉียงใต้ วิชุดาจะเห็นดาวทั้ง 3 ดวง ตกก่อนหลังอย่างไร
1. ตกพร้อมกัน
2.ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฤดูกาล
3. ดวงที่ 1 ตกเร็วที่สุด ดวงที่ 3 ตกช้าที่สุด
4. ดวงที่ 3 ตกเร็วที่สุด ดวงที่ 1 ตกช้าที่สุด

61. ข้อใดไม่ได้อยู่ในบริเวณที่เรียกว่า "วงแหวนแห่งไฟ (ring of fire)"
บริเวณขอบมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด
บริเวณรอยต่อภูเขาแอลป์และภูเขาหิมาลัย
ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด
บริเวณด้านตะวันตกของเม็กซิโก

62. หินภูเขาใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ หินภูเขาไฟ
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ภูเขาไฟแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ภูเขาสมิง จังหวัดตราด
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

63. ตามทฤษฎีการแปรสัญฐาน (Plate tectonics) ข้อใดอยู่ในทวีป "ลอเรเชีย"
ทวีปแอฟริกา
ทวีปอินเดีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปออสเตรเลีย

64. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม
1. แผ่นดินไหวหรือแผ่นดินถล่มใต้มหาสมุทร
2. การระเบิดของภูเขาไฟใต้มหาสมุทร
3. การทดลองระเบิดปรมาณูใต้มหาสมุทร

1 เท่านั้น
1 และ 2
1 และ 3
1 , 2 และ 3

65. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ประเทศไทยอยู่บนแผ่นยูเรเชีย
ประเทศอินเดียอยู่บนแผ่นออสเตรเลีย
ประเทศอเมริกาอยู่บนแผ่นอเมริกาใต้
ประเทศเอธิโอเปียอยู่บนแผ่นแอฟริกา

66. ธาตุกัมมันตรังสีชนิดใด ที่นักวิทยาศาสตร์นิยมนำมากำหนดอายุของซากดึกดำบรรพ์ พวกไม้ โครงกระดูก และเปลือกหอยที่ก่อรูปในระยะเวลาไม่เกิน 50,000 ปี
รูบิเดียม-87
คาร์บอน-14
ทอเรียม-232
ยูเรเนียม-238

67. ยุคใดที่ถูกเรียกว่ายุคที่ไดโนเสาร์ครองโลก
ไทรแอสซิก
จูแรสซิก
ครีเตเซียส
เพอร์เมียน

68. หินชนิดใดแสดงถึงอดีตที่เคยมีภูเขาไฟมาก่อน
หินบะซอลต์
หินแกรนิต
หินปูน
หินควอตซ์ไซต์

69. ฐานธรณีภาค มีความหมายตรงตามข้อใด
ชั้นเนื้อโลกส่วนบนกับชั้นเปลือกโลก
ชั้นเนื้อโลกส่วนล่างกับชั้นแก่นโลก
ชั้นในเนื้อโลกทั้งหมด
ชั้นเนื้อโลกที่เป็นของเหลว

70. ดาวฤกษ์ที่มีอันดับความสว่างต่างกัน 3 จะมีความสว่างต่างกันประมาณกี่เท่า
50 เท่า
30 เท่า
25 เท่า
16 เท่า

71. ชนิดของสเปกตัมในข้อใดที่แสดงว่าเป็นดาวฤกษ์สีส้มและอุณหภูมิของดาวที่ 3,000-5,000 เคลวิน
M
R
A
O

72. สิ่งที่เรามองเห็นเป็นทางสีขาวพาดผ่านท้องฟ้าในคืนเดือนมืด หรือที่นักดาราศาสตร์เรียกว่า ทางช้างเผือก (Milky Way) คืออะไร
กลุ่มแก๊สขนาดมหึมา
บริเวณที่เนบิวลารวมตัวกันอยู่
กลุ่มของดวงดาวที่รวมกันอยู่ในดาราจักรของเรา
กลุ่มของดวงดาวที่รวมกันอยู่นอกดาราจักรของเรา

73. จุดจบของดวงอาทิตย์เป็นอย่างไร
หลุมดำ เพราะดวงอาทิตย์จัดว่าเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลมาก
หลุมดำ เพราะดวงอาทิตย์จัดว่าเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อย
ดาวแคระขาว เพราะดวงอาทิตย์จัดว่าเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลมาก
ดาวแคระขาว เพราะดวงอาทิตย์จัดว่าเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อย

74. พลังงานของดาวฤกษ์เกิดจากปฏิกิริยาใด
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน
การเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง
การระเบิดอย่างต่อเนื่อง

75.วิวัฒนาการในช่วงสุดท้ายของดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์ที่หดตัวแล้วมีมวลมากกว่า เท่าของดวงอาทิตย์จะกลายเป็นอะไร
หลุมดำ
เนบิวลา
ดาวนิวตรอน
ดาวแคระขาว

76. ดาว A มีค่าอันดับความสว่าง 2 ในขณะที่ดาว B มีค่าอันดับความสว่าง 3 ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ดาว A มีความสว่างมากกว่าดาว B 2 เท่า
ดาว B มีความสว่างมากกว่าดาว A 2 เท่า
ดาว A มีความสว่างมากกว่าดาว B 2.5 เท่า
ดาว B มีความสว่างมากกว่าดาว B 2.5 เท่า

77. ดาวเคราะห์น้อยอยู่ในบริเวณใดของระบบสุริยะ
อยู่ระหว่างดาวพุธกับดาวศุกร์
อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี
อยู่ระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์
อยู่ระหว่างดาวศุกร์กับโลก

78. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของ "ดาวเคราะห์หิน"
มีความหนาแน่นสูงมาก
ประกอบด้วยหินเป็นส่วนใหญ่
มีร่องรอยการระเบิดของภูเขาไฟ
ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่

79. บริเวณที่เรียกว่าเป็นที่อยู่ของดาวหางในระบบสุริยะคือบริเวณใด
บริเวณใจกลางดวงอาทิตย์
บริเวณแถบไคเปอร์
บริเวณดาวเคราะห์น้อย
บริเวณทางช้างเผือก

80. ดาวพุธที่สว่างที่สุดมีความสว่าง -1.5 ดาวเสาร์เมื่อสว่างที่สุดมีความสว่าง -0.5 ดาวพุธมีความสว่างมากกว่าดาวเสาร์กี่เท่า
2.0
2.5
4
6.25

81. เครื่องมือข้อใดที่ใช้ศึกษาโครงสร้างของโลก
ไซสโมกราฟ
เมอร์คัลลีกราฟ
คลื่นไหวสะเทือนที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น
เครื่องมือวัดจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

82. การเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีมักเกิดในบริเวณใดมากที่สุด
รอยต่อของแผ่นธรณีภาคทุกแห่ง
รอยต่อของแผ่นธรณีภาคที่ชนกัน
รอยต่อของแผ่นธรณีภาคที่แยกจากกัน
รอยต่อของแผ่นธรณีภาคที่สวนทางกัน

83. เทือกสันเขากลางมหาสมุทรเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีภาคแบบใด
การเกิดแผ่นดินไหว
การระเบิดของภูเขาไฟ
การชนกันของแผ่นเปลือกโลก
การแยกตัวของแผ่นเปลือกโลก

84. การเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้งที่เกิดความเสียหายมากจะเป็นบริเวณใด
ตามผิวโลก
บริเวณใกล้จุดศูนย์
บริเวณจุดศูนย์กลางโลก
บริเวณที่เหนือจุดศูนย์หรือจุดกำเนิดผิว

85. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคลื่นสึนามิที่ถูกต้อง
ความเร็วของคลื่นไม่ขึ้นอยู่กับความลึก
เป็นคลื่นน้ำที่มีความยาวคลื่น 1,000 กิโลเมตร
ปรากฏการณ์นี้มักเกิดบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเท่านั้น
จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ริกเตอร์ขึ้นไปในมหาสมุทร

86. หินชั้นหนึ่งมีการสะสมตัวเป็นชั้นๆ ของหินทราย หินกรวดมน หินปูน และหินดินดาน จากผิวโลกลงไป หินชนิดใดมีอายุน้อยที่สุด
หินทราย
หินปูน
หินดินดาน
หินกรวดมน

87. หินละลายจากภูเขาไฟถ้าเกิดในมหาสมุทรเย็นตัวเร็วทันที จะกลายเป็นหินอะไร
แกรนิต
สคอเรีย
บะซอลต์
ออบซิเดียน

88. เมื่อภูเขาไฟระเบิดจะมีก๊าซพ่นออกมา ก๊าซชนิดใดที่ไม่ได้เกิดจากภูเขาไฟระเบิด
บิวเทน
คาร์บอนมอนอกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

89. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแมกมาและลาวา
ลาวาเมื่อไหลสู่ผิวโลกเรียกว่า แมกมา
แมกมาเมื่อไหลสู่ผิวโลกเรียกว่า ลาวา
แมกมาและลาวามีส่วนประกอบแร่ธาตุต่างกัน
แมกมาและลาวาเป็นหินหนืดที่ไหลพุ่งขึ้นสู่ผิวโลก

90. ทฤษฎีใหม่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับกำเนิดของระบบสุริยะนั้น กล่าวไว้ดังในข้อใด
ดวงอาทิตย์เกิดขึ้นก่อนจากการรวมตัวของกลุ่มก๊าซและฝุ่นละออง
ดาวเคราะห์เกิดมาจากการสลายตัวของดวงอาทิตย์ดวงอื่น ๆ
ดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์เกิดจากกลุ่มก๊าซที่ร้อนจัดและหมุนอยู่
ดวงอาทิตย์เกิดขึ้นก่อน มีดาวฤกษ์เคลื่อนที่ผ่านมาใกล้ดวงอาทิตย์

91. ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกมักจะมีอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกให้ทราบได้
หมู่เกาะน้อยใหญ่
แนวภูเขาไฟและแนวแผ่นดินไหว
เนินดินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
ทะเลสาบที่มีความยาวเกิน 100 กิโลเมตร

92. ข้อใดกล่าวถึงดาวฤกษ์ได้ถูกต้อง
1. ดาวฤกษ์สีขาวจะสว่างกว่าดาวฤกษ์สีแดง
2. ดาวฤกษ์มีอายุมากหรือน้อยดูได้จากสีของดาวฤกษ์
3. อุณหภูมิมีความสัมพันธ์กับสีของดาวฤกษ์
ข้อ 1 และ 2
ข้อ 1 และ 3
ข้อ 2 และ 3
ทั้งข้อ 1, 2 และ 3

93. ผู้สังเกตอยู่บนโลกโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูจะพบดาวฤกษ์เป็นเช่นใด
มีขนาดใหญ่ขึ้น ระยะห่างเท่าเดิม
มีขนาดใหญ่ขึ้น และใกล้เข้ามา
มีขนาดใหญ่ขึ้น ชัดเจนขึ้นและใกล้เข้ามา
มีขนาดเท่าเดิม ชัดเจนขึ้นและใกล้เข้ามา

94. เพราะเหตุใดดวงจันทร์จึงหันด้านเดียวเข้าหาโลก
หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับหมุนรอบโลก
หมุนรอบโลกในเวลาที่เท่ากับหมุนรอบดวงอาทิตย์
หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับโลกหมุนรอบตัวเอง
หมุนรอบตัวเองในเวลาที่เท่ากับการหมุนรอบดวงอาทิตย์

95. ข้อความใด คือ ความหมายของก้อนอุกกาบาต
ก้อนน้ำแข็งที่สกปรกซึ่งล่องลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลานานหลายร้อยล้านปีมาแล้ว
ซากของดาวหางที่เสียดสีกับบรรยากาศของโลกแล้วเกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ก้อนหินและก้อนแร่ธาตุต่าง ๆ ที่รวมตัวในเนบิวลาแล้วเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาในบรรยากาศของโลก
เศษเหลือจากดาวตกที่ตกลงมาบนพื้นโลก

96. มีผู้สันนิษฐานว่า บริเวณภูเขาไฟดงพญาเย็นเคยเป็นทะเลมาก่อน หลักฐานอย่างหนึ่งซึ่งใช้ในการ สันนิษฐาน คือ
มีผู้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
มีหินตะกอนซึ่งมีซากดึกดำบรรพ์ของหอยทะเล
มีสาหร่ายทะเลงอกงามอยู่จนถึงปัจจุบัน
มีพันธุ์ปลาทะเลอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำบริเวณนั้น

97. กลางคืนและกลางวันจะเป็นเวลาเท่ากันพอดี อย่างละ 12 ชั่วโมงพอดี เป็นเช่นนี้ตลอดปี เมื่อผู้สังเกต อยู่ ณ ตำแหน่งใด
เส้นศูนย์สูตร
เส้นไพรม์เมริเดียน
เส้นละติจูด 180 องศา
เส้นอีคลิปติก

98. ดาวเทียมสื่อสารเป็นดาวเทียมค้างฟ้า เพราะเหตุใด
โคจรรอบโลกเท่ากับเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง
อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ 1,000 กิโลเมตร
โคจรรอบโลกในแนวขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้
มีความเร็วในการโคจรรอบโลก 4 รอบต่อวัน

99. ดาวฤกษ์ดวงหนึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 1,000 ปีแสง ถ้าขณะนี้ดาวนั้นเกิดการระเบิด (ซุปเปอร์โนวา) เราจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวตามเวลาในข้อใด
เห็นทันทีที่เกิด
500 ปี
1,000 ปี
10,000

100. ดาวเทียม ทีออส เป็นดาวเทียมดวงแรกของไทยที่ใช้ประโยชน์ด้านใด
สื่อสาร
อุตุนิยมวิทยา
สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
ดาวเทียมศึกษาทางวิทยาศาสตร์


ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:
1. 1
2. 3
3. 4
4. 3
5. 2
6. 1
7. 2
8. 3
9. 4
10. 2
11. 1
12. 3
13. 2
14. 2
15. 3
16. 3
17. 2
18. 3
19. 4
20. 2
21. 2
22. 1
23. 3
24. 1
25. 1
26. 3
27. 2
28. 4
29. 3
30. 2
31. 2
32. 1
33. 4
34. 1
35. 1
36. 3
37. 1
38. 1
39. 1
40. 1
41. 3
42. 1
43. 2
44. 1
45. 2
46. 3
47. 3
48. 3
49. 2
50. 1
51. 2
52. 2
53. 3
54. 2
55. 1
56. 1
57. 3
58. 1
59. 4
60. 4
61. 2
62. 4
63. 3
64. 4
65. 3
66. 2
67. 2
68. 1
69. 4
70. 4
71. 2
72. 3
73. 4
74. 1
75. 3
76. 3
77. 2
78. 4
79. 2
80. 4
81. 3
82. 2
83. 4
84. 4
85. 4
86. 1
87. 3
88. 1
89. 2
90. 3
91. 2
92. 4
93. 3
94. 1
95. 4
96. 2
97. 1
98. 1
99. 3
100. 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น